Telegestió / Ciutat Intel·ligent

Controlador STRATUS SENSAT

Mòdul de telegestió connectat a la xarxa d’enllumenat públic

Els controladors STRATUS integren en un únic dispositiu el control remot, l’encesa/apagada d’un punt d’enllumenat, la regulació d’intensitat, la programació horària, així com la monitorització de qualsevol incidència en el funcionament.

Els controladors STRATUS, a més, actuant com a node Master permeten la connexió a través d’una xarxa 2G, 3G, 4G o WiFi, al Cloud NUVALUX. Les aplicacions d’usuari estan disponibles per a PC, tauleta i mòbil.

Tecnologia de comunicacions

Xarxa
 • Xarxa basada en nodes Master i Slave
 • Els Nodes Màster es comuniquen amb mòdem GPRS, 3G, 4GLORA, WIFI i PLC-PRIME
 • Connectivitat LoraWan a emplaçaments dotats d’antenes LORAWAN
 • Nodes Slave amb transceptor ràdio sobre banda ISM lliure amb tecnologia LORA. El que garanteix que si hi ha un node màster a cada carrer, cada node slave disposi de múltiples opcions de repetició fins i tot en entorns de nuclis urbans antics.
Flexible
 • Qualsevol node Màster pot convertir-se en màster o slave.
 • La xarxa es readapta en temps real a la caiguda/restauració de màsters.
 • Backup de bateria que permet que el sistema mantingui totes les funcions IOT tot i que es talli el subministrament elèctric.
Segur
 • Els missatges en mode LORA usen encriptació asimètrica ECC + AES, amb intercanvi de clau segura Diffie-Hellman.
 • La connectivitat dels nodes Masters al Cloud via GPRS/3G/4G utilitza targetes VPN, la qual cosa implica un alt nivell de seguretat alhora que permet que es tinguin IP’s fixes.
 • Abast en espai obert de node slave ->master de fins a 20Km en espai lliure. (es disposa d’estudis elaborats per la pròpia empresa sota NDA).

Gestió de potència en lluminària

Característiques
 • Alimentació del node des de sortida del driver.
 • Consum mitjà 20mA.
 • Backup pack Bateria LiFePO4 7.2V 1500mAh.
 • Sortida driver 1-10V / PWM / DALI
Maneres de treball
 • Mode automàtic (astronòmic) d’activació horària de les lluminàries en funció de l’hora de sortida / posta de sol. Al període nocturn s’aplica el programa establert.
 • Mode de treball per fotocèl·lula, un cop dins del període nocturn aplica el programa establert.
 • Mode de modulació de potència màxima en funció del calendari lunar.
 • Programa basat en 12 franges temporals amb selecció de potència cadascuna. No cal reajustar en funció de l’època de l’any.
 • Entrada opcional per a detector de presència (en mòdul de sensors), permet modular la llum al pas de persones i/o vehicles.
Alarmes
 • Detecció de tall del cable de la xarxa elèctrica mitjançant comunicació PLC.
 • Control de fallada de lluminària a través del senyal indicador del driver o, en absència del dit senyal, mitjançant sensat de la tensió de sortida del driver.
 • Funció “Flash d’alerta”. Aquesta funció consisteix que en l’esdeveniment d’alarma en les condicions de la lluminària (ex polsador de pànic), es pugui generar un flaix per facilitar la ubicació als equips d’emergència.

Funcions de Sensat

 • Sensat de Temperatura / Humitat mitjançant sondes externes.
 • Sensat de pressió atmosfèrica en placa base del mòdul.
 • Sensat de posició mitjançant acceleròmetre, es pot detectar la caiguda del pal o del cap de la lluminària.
 • Sensat mitjançant mòdul de Sensors LUZY a la part baixa de la lluminària.
 • Fins a 3 canals per a polsadors d’emergència, sensors infrarojos / foc etc…
 • Activació de fins a 2 sortides open drain.
 • Bus RS485 per a mòduls d’ampliació.
 • Preparat per a l’Internet de les coses.

FITXA TÈCNICA

Descarregar el full de dades del controlador NIMBUS en format PDF

El controlador NIMBUS permet el control d’un punt de llum, la comunicació MODBUS (analitzador de xarxa i/o sensors externs), així com la comunicació amb qualsevol fanal individual, que actuï com a Slave, a través de LoRa.

NIMBUS permet la generació d’alarmes, la detecció de robatori de línia i la possibilitat de connectar fins a 3 sensors externs per a funcions de seguretat i sensorització el converteix en el dispositiu idoni per a Sistemes d’enllumenat intel·ligent i en aplicacions Smart City.