Telegestió / Smart City

Controlador NIMBUS SOLAR

Mòdul de telegestió alimentat amb Energia Solar

Els controladors NIMBUS SOLAR integren en un únic dispositiu el control remot, l’encesa / apagat d’un punt d’enllumenat autònom fotovoltaic amb LED, la regulació d’intensitat, la programació horària, el control de càrrega i descàrrega de la bateria, el controlador de la lluminària, així com el monitoratge de qualsevol incidència en el funcionament.

Els controladors NIMBUS SOLAR, a més, actuant com a node Màster permeten la connexió a través d’una xarxa 2G, 3G, 4G o WiFi, al Cloud NUVALUX. Les aplicacions d’usuari estan disponibles per a PC, tauleta i mòbil.

Tecnologia de comunicacions

Xarxa
 • Xarxa basada en nodes Mestre i Esclau
 • Els Nodes Màster es comuniquen amb mòdem GPRS, 3G, 4G, LORA, WIFI i PLC-PRIME
 • Connectivitat LoraWan en emplaçaments dotats d’antenes LORAWAN
 • Nodes esclau amb transceptor ràdio sobre banda ISM lliure amb tecnologia LORA. El que garanteix que si hi ha un node mestre en cada carrer, cada node esclau disposi de múltiples opcions de repetició fins i tot en entorns de nuclis urbans antics.
Flexible
 • Qualsevol node Mestre pot convertir-se en mestre o en esclau.
 • La xarxa es readapta en temps real a la caiguda / restauració de màsters.
 • La bateria interna permet que el sistema mantingui totes les funcions IOT tot i que es talli el subministrament elèctric.
Segura
 • Els missatges en mode LORA fan servir encriptació asimètrica ECC + AES, amb intercanvi de clau segura Diffie-Hellman.
 • La connectivitat dels nodes Mestres al Núvol via GPRS/3G/4G utilitza targetes VPN, el que implica un alt nivell de seguretat a la vegada que permet que es tinguin IP’s fixes.
 • Abast en espai obert de Node Esclau -> Mestre de fins a 20km en espai lliure. (Es disposa d’estudis elaborats per la mateixa empresa sota NDA).

Gestió de potència a la lluminària

Característiques
 • Alimentació del node des de sortida del controlador de la lluminària.
 • Consum mitjà 20mA.
 • Bateria LiFePO4 7.2V 1500mAh.
 • Sortida al controlador 1-10V / PWM / DALI
Modes de treball
 • Mode Automàtic (astronòmic) d’activació horària de les lluminàries en funció de l’hora de sortida / posta del sol. En el període nocturn s’aplica el programa establert.
 • Mode de treball per fotocèl·lula, un cop dins el període nocturn s’aplica el programa establert.
 • Mode de modulació de potència màxima en funció del calendari lunar.
 • Programa basat en 12 franges temporals amb selecció de potència a cadascuna. No cal reajustar en funció de l’època de l’any.
 • Entrada opcional per detector de presència (en mòdul de sensors), permet modular la llum al pas de persones i / o vehicles.
Alarmes
 • Detecció de tall del cable de coure de la xarxa elèctrica mitjançant comunicació PLC.
 • Control de fallada de la lluminària a través de la senyal indicadora del controlador o, en absència d’aquesta senyal, mitjançant sensat de la tensió de sortida del controlador.
 • Funció “Flash d’alerta”. Aquesta funció consisteix que en l’esdeveniment d’alarma en les condicions de la lluminària (ex. polsador de pànic), es pugui generar un flaix a la mateixa per facilitar la ubicació als equips d’emergència.

Funcions de Sensat

 • Sensat de Temperatura / Humitat mitjançant sondes externes.
 • Sensat de pressió atmosfèrica en placa base del mòdul.
 • Sensat de posició mitjançant acceleròmetre, es pot detectar la caiguda del pal o del cap de la lluminària.
 • Sensat mitjançant mòdul de Sensors Luzy a la part baixa de la lluminària.
 • Fins a 3 canals per polsadors d’emergència, sensors infraroigs / foc etc …
 • Activació de fins a 2 sortides open drain.
 • Bus RS485 per mòduls d’ampliació.
 • Preparat per a l’Internet de les coses.
Característiques

Solució integrada solar amb connexió a plataforma al núvol.

Mòdul amb driver de lluminària i controlador de la càrrega solar intel·ligent.

Comunicació amb tecnologia GPRS / 3G / 4G / WIFI + LORA, com en el cas de la telegestió alimentada a xarxa elèctrica.

Bateries LiFePO4, amb llarg cicle de càrregues-descàrregues, molt superior a les de gel, 2000-3000 cicles vs 500 cicles.

Tecnologia Smart

Solució integrada al cap de la lluminària amb tecnologia de bateria LiFePO4, minimitzant la mida i els costos d’instal·lació i manteniment.

L’ús de bateries LiFePO4 permet la integració de la bateria al cap de la lluminària, o bé en el xassís del fanal, reduint els costos d’obra de la instal·lació.

La integració de la bateria al cap, genera una infraestructura d’il·luminació solar “SMART”, això fa el producte més agradable estèticament i això facilita la seva viabilitat comercial.

A més, conforma un sistema de difícil accés per a possibles lladres de coure i/o bateries, que en certes àrees urbanes constitueix un factor rellevant per a la viabilitat del projecte.

Funcions

Càlcul de l’energia acumulada durant el dia que possibilita una planificació nocturna adaptativa en funció de les condicions de càrrega de la bateria, permetent polítiques d’estalvi en condicions de baixa càrrega i o polítiques expansives en cas d’esdeveniments, tot això controlat a distància des la plataforma web.

Adaptació de la política solar amb el calendari astronòmic.

Prevenció del cicle de vida de la bateria amb informe a plataforma, permetent polítiques adaptatives en el canvi de les mateixes.

Les mateixes funcions de processat de senyals, presència, àudio, temperatura, humitat que en el cas de Nimbus connectada a Xarxa elèctrica.

MÉS INFORMACIÓ

Visita la nostra pàgina de contacte.

El controlador NIMBUS SOLAR permet el control d’un punt de llum alimentat amb energia solar fotovoltaica, la comunicació MODBUS (sensors externs), així com la comunicació amb qualsevol fanal solar individual, que actuï com Slave, a través de Lora.

NIMBUS SOLAR permet la generació d’alarmes, el control de càrrega i descàrrega de bateries i la possibilitat de connectar fins a 3 sensors externs per a funcions de seguretat i sensorització el converteix en el dispositiu idoni per a Sistemes d’enllumenat intel·ligent i en aplicacions Smart City.