Telegestió / Smart City

Controlador NIMBUS

Mòdul de telegestió connectat a la xarxa d’enllumenat públic

Els controladors NIMBUS integren en un únic dispositiu el control remot, l’encesa/apagada d’un punt de l’enllumenat, la regulació de la intensitat, la programació horària, així como la monitorització de qualsevol incidència al seu funcionamient.

Els controladors NIMBUS, a més, actuant com a node Màster permeten la connexió a través d’una xarxa 2G, 3G, 4G o WiFi, al Cloud NUVALUX. Les aplicacions d’usuari estan disponibles per a PC, tauleta i mòbil.

Tecnologia de comunicacions

Xarxa
 • Xarxa basada en nodes Mestre i Esclau
 • Els Nodes Màster es comuniquen amb mòdem GPRS, 3G, 4G, LORA, WIFI i PLC-PRIME
 • Connectivitat LoraWan en emplaçaments dotats d’antenes LORAWAN
 • Nodes esclau amb transceptor ràdio sobre banda ISM lliure amb tecnologia LORA. El que garanteix que si hi ha un node mestre en cada carrer, cada node esclau disposi de múltiples opcions de repetició fins i tot en entorns de nuclis urbans antics.
Flexible
 • Qualsevol node Mestre pot convertir-se en mestre o en esclau.
 • La xarxa es readapta en temps real a la caiguda / restauració de màsters.
 • La bateria interna permet que el sistema mantingui totes les funcions IOT tot i que es talli el subministrament elèctric.
Segura
 • Els missatges en mode LORA fan servir encriptació asimètrica ECC + AES, amb intercanvi de clau segura Diffie-Hellman.
 • La connectivitat dels nodes Mestres al Núvol via GPRS/3G/4G utilitza targetes VPN, el que implica un alt nivell de seguretat a la vegada que permet que es tinguin IP’s fixes.
 • Abast en espai obert de Node Esclau -> Mestre de fins a 20km en espai lliure. (Es disposa d’estudis elaborats per la mateixa empresa sota NDA).

Gestió de potència a la lluminària

Característiques
 • Alimentació del node des de sortida del controlador de la lluminària.
 • Consum mitjà 20mA.
 • Bateria LiFePO4 7.2V 1500mAh.
 • Sortida al controlador 1-10V / PWM / DALI
Modes de treball
 • Mode Automàtic (astronòmic) d’activació horària de les lluminàries en funció de l’hora de sortida / posta del sol. En el període nocturn s’aplica el programa establert.
 • Mode de treball per fotocèl·lula, un cop dins el període nocturn s’aplica el programa establert.
 • Mode de modulació de potència màxima en funció del calendari lunar.
 • Programa basat en 12 franges temporals amb selecció de potència a cadascuna. No cal reajustar en funció de l’època de l’any.
 • Entrada opcional per detector de presència (en mòdul de sensors), permet modular la llum al pas de persones i / o vehicles.
Alarmes
 • Detecció de tall del cable de coure de la xarxa elèctrica mitjançant comunicació PLC.
 • Control de fallada de la lluminària a través de la senyal indicadora del controlador o, en absència d’aquesta senyal, mitjançant sensat de la tensió de sortida del controlador.
 • Funció “Flash d’alerta”. Aquesta funció consisteix que en l’esdeveniment d’alarma en les condicions de la lluminària (ex. polsador de pànic), es pugui generar un flaix a la mateixa per facilitar la ubicació als equips d’emergència.

Funcions de Sensat

 • Sensat de Temperatura / Humitat mitjançant sondes externes.
 • Sensat de pressió atmosfèrica en placa base del mòdul.
 • Sensat de posició mitjançant acceleròmetre, es pot detectar la caiguda del pal o del cap de la lluminària.
 • Sensat mitjançant mòdul de Sensors Luzy a la part baixa de la lluminària.
 • Fins a 3 canals per polsadors d’emergència, sensors infraroigs / foc etc …
 • Activació de fins a 2 sortides open drain.
 • Bus RS485 per mòduls d’ampliació.
 • Preparat per a l’Internet de les coses.

FITXA TÈCNICA

Descarregar el full de característiques del controlador NIMBUS en format PDF

El controlador NIMBUS permet el control d’un punt de llum, la comunicació MODBUS (analitzador de xarxa i / o sensors externs), així com la comunicació amb qualsevol fanal individual, que actuï com Slave, a través de Lora.

NIMBUS permet la generació d’alarmes, la detecció de robatori de línia i la possibilitat de connectar fins a 3 sensors externs per a funcions de seguretat i sensorització el converteix en el dispositiu idoni per a Sistemes d’enllumenat intel·ligent i en aplicacions Smart City.